Kouzlo starých map

Velmi cenným pramenem jsou při rodopisném bádání staré mapy. Mapy mám odjakživa ráda, i když náž vztah byl zpočátku velmi komplikovaný a jako malá skautka jsem se s orientací někdy dost natrápila. V mapách je však pro mne skryta úžasná magie, se kterou tvůrci map převádějí velký kus krajiny na malý list papíru. Zdánlivě neproveditelná věc – skoro jako znaková řeč, kdy se lidé bez mluvení dorozumí jen pomocí gest… To jsem ale opět nechala trochu unést.

Nejstarší mapy sice nejsou nijak podrobné, ale zato jsou o to výpravnější svým zpracováním. Každá stará mapa je umělecké dílo. Nevěříte? Nabízím hned několik odkazů, kde si můžete prohlédnout mnoho krásných map:

     

 

Zvláště bych chtěla zmínit dvě mapy, které podle mne zasluhují zvláštní pozornost. Jedná se o Klaudyánovu mapu Čech (vůbec první mapu čech z roku 1518) a Müllerovu mapu Čech a Moravy (největší mapa Čech z roku 1722).

Klaudyánova mapa

r. 1518, rozměry 1260 x 640 mm (vlastní mapa 460 x 550 mm), měřítko 1:637 000
Autorem mapy je Mikuláš Klaudyán (vlastním jménem Kulha), lékař a knihtiskař z Mladé Boleslavi. Mapa byla v Nürnbergu vyřezána do dřeva a tištěná o rok později. Zvláštností je orientace mapy k jihu (jih je nahoře, sever dole) – jako důvod se uvádí, že mapa měla sloužit poutníkům do Říma. Faktem ale je, že orientace k jihu (podle Slunce), nebyla v tehdejší době neobvyklá. Většinu listu ale nezabírá mapa, nýbrž ilustrace zdůrazňující moc panovníka, Boží spravedlnost a erby významných šlechticů.
Jediný exemplář Klaudyánovy mapy vlastní Biskupství litoměřické a je uložen ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích – jedná se o ručně kolorovaný otisk, nalepený na dřevo. Originál je vystavován pouze při mimořádných příležitostech – např. 16. května 2018 byl na jeden den vystaven v rámci vědecké konference „Mikuláš Klaudyán 1518/2018“, v prostorách litoměřického Hradu (více zde). Můžete ale navštívit některou z kopií mapy – akvarel na zámku v Rychnově nad Kněžnou nebo olejomalbu v Národním muzeu v Praze. Anebo si mapu můžete prohlédnout přímo u sebe doma – digitalizovanou mapu najdete například na chartae-antiquae.cz.

Müllerova mapa

Mapa Čech z r. 1722, 25 listů o rozměrech 55,7 x 47,3 cm, plná velikost 282,2 x 240,3 cm, měřítko přibližně 1 : 132 000
Mapa Moravy z r. 1716, 4 listy, měřítko přibližně 1 : 180 000
Práce Jana Kryštofa Müllera vznikly tedy na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků státu. Topografický obsah je u jeho map velmi bohatý, zakreslená síť sídel je velmi podrobná. Mimo nich jsou zobrazena horstva, vodní síť, komunikace, ale také další lokality jako zemědělské usedlosti, zaniklé osady, mlýny, vinice, doly, hutě, sklárny apod. Nelze je sice považovat za absolutně spolehlivé, ale poskytují poměrně podrobný obraz geografického prostředí Českých zemí 18. století.  Její tiskové desky se dochovaly podnes a v 1. polovině 20. století z nich byly pořízeny novotisky. Předloha (novotisk) uložena v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze. Tato mapa se stala vítaným a ceněným podkladem pro řadu kartografů oné doby a díky tomu známe velké množství z ní odvozených menších i malých map.
Müllerovu mapu můžete podrobně prozkoumat například na serveru oldmaps.geolab.cz.

 

Vkládám sem také jednu malou ukázku, jak mohou vypadat mapy v domovní kronice.
Zde je pár stránek z mé útlé knihy o historii jedné krásné krkonošské chalupy,
které přibližují historii osídlení v oblasti Horní Malé Úpy (dokument ke stažení).

 

Nejpodstatnější mapy jsou pro genealogy pravděpodobně indikační skici stabilního katastru. Stabilní katastr vznikl z důvodu nového vyměření daní – dává nám tedy přehled o tom, komu v době mapování náležely jednotlivé pozemky a jak byly obhospodařovány (pole, louky, lesy, …). Jména vlastníků včetně popisných čísel domů, k nimž pozemky náležejí, jsou vepsána přímo do plochy pozemku. Mapy byly vytvořeny mezi lety 1826-1843 (Čechy) a 1824-1836 (Morava a Slezsko). Bylo to první dílo svého druhu na našem území, a bylo vypracováno s takovou přesností, že se s malými obměnami používá dodnes (porovnejte si například zde – náhled do katastru nemovitostí).

Na obrázku vidíte mapu Kojčic z roku 1829. Po kliknutí přejdete na detail mapy na stránce ArchivniMapy.CUZK.cz. Červeně jsou uvedena čísla domů a pozemkových parcel, černě čísla stavebních parcel (ale pozor, u pozemků je to přesně obráceně).

Po poslední úpravě stránek ČÚZK je k dispozici interaktivní přehledka – stačí pouze dohledat Vaši obec (lze i zadat název do políčka vyhledávání vlevo nahoře), a po kliknutí do mapy se Vám otevře okno s dostupnými starými mapami.

Zásadní ale je, zda víme kde přesně „náš“ hledaný dům leží a jsme schopni ho v mapě dohledat. Pokud si nejste jisti, zkuste nejdříve dům najít na současných mapách – mapy.cz. Stačí zadat k vyhledávání jeho současnou adresu. Pozor, stará čísla domů (z rodokmenu či starých dokumentů) dnes nemusí souhlasit. Číslování domů bylo zavedeno v roce 1770 a první přečíslování přišlo mezi lety 1805-1815. A zejména ve městech se ještě několikrát opakovalo…

 

Další užitečné postřehy z mapy.cz:

Na mapy.cz si též můžete zobrazit starou mapu („Změnit mapu“ > „Z 19. století“). Tato mapa ukazuje tzv. Druhé vojenské mapování, které proběhlo v Čechách v letech 1842–1852, na Moravě a ve Slezsku v letech 1836–1840. Co do podrobnosti se ale indikačním skicám zdaleka nevyrovná.

Další užitečnou vychytávkou na mapy.cz je přímé spojení s katastrem nemovitostí. Pokud kliknete pravým tlačítkem na vybrané místo v mapě, a vyberete „Co je zde?“, v pravé části stránky se zobrazí odkaz „Informace o parcele v Katastru nemovitostí“ – po kliknutí se zobrazí výpis veřejných údajů z katastru nemovitostí. To se může se hodit jak v bádání, tak v běžném životě…

 

Další užitečné odkazy na různé mapové sbírky naleznete na portálu Bádáme.cz

 

 

 

Všechny články:

Comments are closed.