VHA Praha

Exkurze do Vojenského historického archivu (VHA)

Spolu s dalšími kolegy z táborska, ústecka i z Prahy jsme v pátek 20. 5. 2019 navštívili Vojenský historický archiv na pražské Ruzyni. Velký dík patří nejen Tomáši Krůtovi (místopředseda ČHGS) za organizaci exkurze, ale také pracovníkům VHA, kteří o nás pečovali (Mgr. Jan Zámečník, který nám v úvodní přednášce shrnul informace o rakouských fondech a sbírkách, pan ředitel Július Baláž, který byl celou dobu s námi a sdělil nám mnoho zajímavých informací, a další).

Kromě kmenových listů vojáků jsou zde uloženy kvalifikační listiny důstojníků, vojenské matriky jednotlivých útvarů (ale i matriky doplňovacích obvodů a vojenských nemocnic), kartotéky padlých, seznamy ztrát, legionářské spisy, archivní materiály z jednotlivých útvarů, z vojenských soudů a trestnic, nemocnic, škol, velitelství, zajateckých táborů, … Jsou zde uloženy i schematismy, zákoníky a věstníky, dále plány, stavební dokumenty, plakáty, patenty, a pod. Podrobnější informace o archivních fondech VHA můžete vyhledat na stránkách ministerstva vnitra – https://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr.

Než napíšete přímo na VHA, čtěte prosím „Pokyny pro žadatele o informace z VHA“ – http://www.vuapraha.cz/node/35.

Přímo na stránkách VHA je databáze legionářů a padlých vojáků obou světových válek – http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase.

Na internetu jsou postupně zveřejňovány vojenské matriky a kartotéka padlých – spolu s mnoha dalšími publikacemi je najdete v Digitální studovně ministerstva obrany ČR – http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo.

Odkazy na vojenské matriky najdete také zde – http://vuapraha.cz/node/109?fbclid=IwAR2itL62Mbb3b-mC-QTbRdVpvNLDHwI2oI3H8VkVdxddh61cMVGaP50Bhs8.

Matriky jsou rozděleny podle útvarů. Pokud nevíte, ke které jednotce náležel Váš hledaný předek, můžete zde zkusit vyhledat, k jaké jednotce byli standardně odváděni muži z dané obce – http://www.velkavalka.info/mista-jednotky.php.

Pokud si projdete stránky VHA, zjistíte, že se postupně objevují další a další položky – jsou digitalizované některé inventáře, nebo například letecké karty RAF – zde například František Fajtl – http://www.vuapraha.cz/sites/default/files/Leteck%C3%A9%20karty/F/fajtl_frantisek_20.08.1912.pdf.

Pokud budete mít štěstí a VHA dohledá nějaké materiály o „vašich“ vojácích (pravděpodobně to budou kmenové listy), zašle kopie materiálů na Vámi zadanou adresu. Pokud budete mít ještě větší stěstí a materiálů bude víc, může se dokonce stát, že budete vyzváni, ať si přijedete vše prohlédnout přímo do badatelny.

Mnoho zajímavých materiálů je také ve fondech Vojenského historického ústavu – http://www.vhu.cz/sbirkove-fondy. Pro nás badatele by byla zajímavá zejména podsbírka XIII – „Varia“, která obsahuje mimo jiné deníky, knihy, legitimace, mapy a plány. Jelikož se ale jedná o muzejní exponáty, můžeme se s nimi setkat pouze pokud budou součástí některé expozice či výstavy.

  

Comments are closed.