Domy a pozemky

(stránka ve výstavbě)

 

Historie rodových domů

S životem našich předků jsou neodmyslitelně spjaty také domy, ve kterých bydleli, a grunty, na nichž hospodařili. Gruntovní a pozemkové knihy nám mohou poskytnout cenné informace k sestavení barvitého příběhu zkoumané nemovitosti a lidí, kteří zde žili.

Vycházíme nejen z informací v gruntovních a pozemkových knihách, ale také z údajů z katastrů a různých demografických evidencí. Cenným dokladem jsou zejména indikační skici stabilního katastru z 1. poloviny 19. století (více informací o indikačních skicách naleznete například zde v mém článku o starých mapách).

 

Civilní restituce

V České republice se stále nachází desetiticíce pozemků a objektů, u kterých není prokázáno vlastnictví. Pokud se právoplatný vlastník nemovitosti nepřihlásí do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil, a nemovitost připadne do vlastnictví státu.

Nepatří náhodou Vám či Vaší rodině? (více v samostatném článku).

 

Comments are closed.