Genealogické služby

Cílem každého genealogického bádání je nalézt předky a uspořádat je v časové posloupnosti do přehledné struktury. Existuje více možných řešení jak to provést, nabízím Vám zde ty nejoblíbenější.

Chápu, že není úplně jednoduché se v tom zorientovat a možná si nejste jisti, co přesně můžete čekat. Můžeme si v klidu sednout a já Vám nastíním jednotlivé varianty. Po domluvě mne můžete navštívit doma v Žatci, nebo přijedu já za Vámi.

 

Rodokmen otcovské i mateřské větve

Rodokmen:

Vychází od nejstaršího zjištěného předka nebo manželského páru a rozrůstá se směrem do současnosti. Rodokmen zahrnuje v každé další generaci pouze pokračující větve nositelů rodového příjmení, tzn. potomky všech bratrů (většinou ale sledujeme pouze potomky pokračovatele rodu). Získáte tedy přehled o životě jednotlivých generací svých předků.

Ukázka mnou zpracovaného rodokmenu (v zájmu ochrany osobních údajů jsem vymazala data prvních tří generací):

Přímá linie:

Bádání se soustředí pouze na jednotlivé otce, jakožto nositele příjmení, a to do nejzazší možné doby (obvykle se jedná o 8 generací, a časově přibližne polovina osmnáctého století). Otcovská linie může obsahovat informace o manželkách – vznikne tak soupis všech manželských párů.

 

Vývod z předků:

Vývod je nejpoužívanější forma genealogické tabulky, respektive způsob genealogického bádání. Zahrnuje všechny předky výchozí osoby (střena), tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích – jak mužských, tak i ženských.

Počet osob ve vývodu tak narůstá geometrickou řadou:

Vývod z předků – 5 generací

  1. generace = 1 výchozí osoba
  2. generace (rodiče) = 2
  3. generace (prarodiče) = 4
  4. generace = 8 (celkem 14 osob)
  5. generace = 16 (celkem 30 osob)
  6. generace = 32 (celkem 62 osob)
  7. generace = 64 (celkem 126 osob)
  8. generace = 128 (celkem 254 osob)

Pěkný příklad vývodu je na obrázku napravo – šlechtický vývod, tzv. průba:

Níže je graf vývodu z předků pro 6 generací:

Vývod ze šesti generací

 

Rozrod:

Rozpracovaný rozrod

Narozdíl od rodokmenu, který postupuje od nás do minulosti, rozkrývá rozrod všechny potomky nejstaršího dohledaného předka, od minulosti až po současnost. Zahrnuje veškeré mužské i ženské potomky výchozího manželského páru bez ohledu na jejich příjmení (tzn. veškeré potomstvo provdaných synů i dcer).  Pro velké množství osob a různost příjmení se jedná o velmi badatelsky a zejména časově náročné pátrání.

Ukázka grafu z genealogického programu (v zájmu ochrany osobních údajů jsem odstranila data prvních tří generací):

 

Comments are closed.