Jak genealogické pátrání probíhá?

Nejprve Vám na základě Vašich požadavků nastíním možnosti a dohodneme se na požadovaném typu výzkumu (termín dodání, očekávaný výsledek, finanční limit, a pod.):

Poté si od Vás převezmu potřebné vstupní informace a případné dokumenty:

Prověřím dostupnost pramenů a sestavím Vám nabídku na míru. Po následné konzultaci (ideálně na osobní schůzce) podepíšeme smlouvu a já se mohu konečně ponořit do výzkumu.

Matrika Hodušín 1832

Vyhledávám informace ve státních oblastních archivech, v okresních archivech, ale i v různých internetových databázích. Postupuji systematicky od známých předků – Vašich současných příbuzných – a rozkrývám pokrevní linii směrem do minulosti. Záznamy vyhledávám především v matričních a pozemkových knihách, ale také v mnoha dalších zdrojích.

Matriční knihy vznikly na farních úřadech a jejich umístění v archivech (či u novějších matrik ještě na obecních úřadech) podléhá církevní správě. Naše předky tedy často nalézáme v matrikách jiné obce, než bychom např. dle rozdělení okresů čekali. Matriky obsahují informace o křtech, sňatcích a pohřbech v celé farnosti. V ideálním případě se tedy o vašem předkovi dozvím, kdy a kde se narodil, kdy a kde byl pokřtěn, kdo mu šel za kmotra (z toho se dá usuzovat sociální status rodiny), kde bydlel a jak se jmenovali a čím byli jeho rodiče, příp. prarodiče. Ze záznamu svatby se dozvím, kde žil člověk v dospělosti a čím se živil, v kolika letech se ženil/vdával, zda to bylo poprvé či byl např. vdovec. Ze záznamu matriky úmrtí lze vyčíst, v jakém věku člověk zemřel, kde a na co, a kde byl pohřben.

Gruntovnice Č. Meziříčí 1812

Pozemkové knihy a gruntovnice obsahují informace o statcích a jejich majitelích od 17. do 19. století. V gruntovnicích najdeme informace o majetku, členech rodiny, platbách, vybavení statků a často i mnoho dalšího. Jsou skvělým zdrojem pro zjištění podmínek, ve kterých naši předkové žili.

V archivech najdeme i další zdroje, které nejsou obecně příliš známé. Jedná se například o soupisy poddaných, sčítací operáty sčítání lidu, vojenské dokumenty (např. kmenové listy), historické mapy, pobytové přihlášky, obecní kroniky, kroniky škol či spolků, snubní ohlášky, dědické protokoly, záznamy o sporech a mnohé další listiny.

Kam až se lze ve výzkumu dostat?

Pokud budeme mít štěstí na dochované prameny, všeobecně bychom se mohli dostat v hledání do doby kolem konce Třicetileté války (cca 1650). Pokud Vaši předci byli ve svém okolí významní lidé, můžeme o nich s trochou štěstí nalézt zmínku i ve starších městských knihách či gruntovnicích. Vše ale záleží na požadované formě a rozsahu bádání s ohledem na stanovený finanční limit. Více o možnostech výzkumu najdete zde – Genealogické služby.

Jak dlouho výzkum potrvá?

Doba vyhotovení se pohybuje průměrně v rozmezí 2 – 6 měsíců. Záleží zejména na typu výzkumu – obecně lze říci, že nejméně času zabere tvorba přímé otcovské linie (do 2 měsíců), o něco déle trvá vytvořit vývod a rodokmen (2 – 4 měsíce), a časově nejnáročnější bývá rozrod (až půl roku). Dále záleží na množství úvodních informací, které mi do začátku pátrání poskytnete, a samozřejmě také na dostupnosti dochovaných archivních pramenů.

Dárkový certifikát

Chcete-li rodokmen věnovat někomu jako dar k životnímu jubileu, výročí svatby, vánocům apod., je třeba zahájit práci v dostatečném předstihu. Pokud se rozhodnete na poslední chvíli, je možno věnovat certifikát v pěkném dárkovém provedení. Výzkum pak může být prováděn podle Vašich pokynů, nebo si obdarovaný může dohodnout vše sám (např. která větev rodu je pro něj nejvíce zajímavá, zda preferuje rodokmen několika posledních generací, nebo zkoumat přímou linii hlouběji do minulosti).

Výsledky výzkumu

V běžném případě obdržíte při předání zakázky svázanou knihu, nástěnný graf a CD s veškerými daty (u menších projektů může být také výsledkem kroužková vazba, vhodná k doplňování informací). Kniha může obsahovat osobní listy dohledaných předků, nebo zpracování jejich osudů do textu rodové kroniky. Bude nejen ozdobou Vaší knihovny, ale také hodnotným dárkem pro Vaše blízké.

Graf + kniha + CD

Co vše obdržíte:

 • uspořádání zjištěných informací po jednotlivých manželských párech (čili generacích Vašeho rodu)
 • kopie či fotokopie zápisů včetně překladů originálních textů z němčiny a latiny
 • vysvětlení dobových termínů a souvislostí
 • popis běžného života v dané době a společenské poměry
 • stručný místopis obcí
 • informace o použitých pramenech
 • shrnující zprávu a návrh dalších kroků, které by bylo možné v dalším bádání podniknout
 • velkoformátový graf rodokmenu, vhodný k zarámování
 • veškeré zjištěné informace v elektronické formě

Rodová kronika

Rodová kronika

Kromě základní verze knihy je možné jít ještě mnohem hlouběji a s pomocí dalších archivních zdrojů sepsat tzv. Rodovou kroniku. Kniha se neskládá pouze z prostého přepisu matričních zápisů, ale podrobněji rozebírá získané informace a vypráví tak ucelený příběh Vašeho rodu.

Taková kniha může navíc obsahovat:

 • informace o sídle Vašeho rodu včetně historického vývoje obce a dobových map
 • dějinný příběh jednotlivých generací, zázemí a majetkové poměry
 • vznik a vývoj rodového příjmení, včetně různých variant zápisu příjmení v archivních materálech
 • další zjištěná fakta a zajímavosti

Elektronická data

Výsledky výzkumu Vám samozřejmě mohu poskytnout též v elektronické formě. Knihu ve formátu PDF, snímky matričních záznamů a případných jiných archiválií i soubor s rodokmenem Vám na požádání zašlu e-mailem (pravděpodobně ve formě odkazu ke stažení), nebo předám na CD.

Rodokmen ukládám do souboru formátu GEDCOM. Jde o univerzální formát pro výměnu a používání genealogických dat mezi různými genealogickými programy či online databázemi (doporučuji například český volně dostupný program Ancestry nebo stránku My Heritage). Vložená data je možno kdykoliv doplňovat, upravovat, zobrazovat, nebo tisknout ve tvaru grafů. Podrobnosti o tomto formátu i možnosti zpracování můžete prostudovat například na wikipedii.

Možná už nějaký takový program vlastníte a používáte a máte v něm vložena doposud vypátraná data předků. Export do formátu GEDCOM je nejjednodušší způsob, jak mi můžete tato data předat pro zahájení výzkumu.

Comments are closed.