Pomoc badatelům

V případě, že se v průběhu vlastního bádání ocitnete ve slepé uličce.

  • Prošli jste všechny Vám známé prameny, a hledáte, kde v pátrání pokračovat?
  • Není ve Vašich možnostech jet bádat do archivu, či na matriční úřad?
  • Nedaří se Vám dohledat konkrétní záznam?
  • Záznam jste sice dohledali, ale nedaří se Vám plně rozluštit?

Nezdráhejte se mne kontaktovat. Poradím Vám, nebo sama pomůžu překlenout obtížná místa ve Vašem pátrání.

 

Čtení a překlad historických zápisů

Nejste si jisti, zda jste správně přečetli některý ze záznamů, které se Vám podařilo nalézt? Písmo některých farářů, němčina nebo latina jsou pro Vás příliš velkým oříškem?

Pomohu Vám s přepisem (a případně i překladem) starých, špatně srozumitelných textů.

  • Transliterace – Přepis záznamu v původním znění, písmenko po písmenku. Přiblíží Vám kouzlo starých textů a může se vám hodit i ve Vašem dalším bádání.
  • Transkripce – Překlad staré češtiny do soudobé řeči tak, aby smysl původního textu byl co nejvěrněji tlumočen.
  • Translace – Překlad textu do soudobé češtiny (z němčiny nebo latiny).

Ke všem překladům přidávám též přepis a překlad záhlaví matričního zápisu, je-li k dispozici (staré latinské matriky byly psány formou odstavců souvislého textu, tabulkové záznamy nacházíme přibližně od roku 1784). Pokud je to jen trochu možné, dodržuji formát tabulky tak, jak ho kdysi matrikář narýsoval nebo jak byl v knize předtištěn. Jednotlivá pole jsou ve stejném pořadí a na stejném místě, jako v matriční knize – a výsledná tabulka je tedy pro Vás přehlednější.

Formou poznámek pod čarou přidávám vysvětlení termínů a slov, která nejsou v dnešní češtině obvyklá.

Zde je několik ukázek mých starších prací (pro zvětšení klikněte):

Soupis obyvatel z r. 1775     N Božejov 1769     O Božejov 1831     Zápis sňatku z r. 1794

Comments are closed.