Genetická genealogie

Genetická genealogie je věda, využívající poznatků z genetiky k prohloubení informací o původu Vašich předků. Zkoumá stupeň příbuznosti jednotlivých osob, geografický původ mateřských či otcovských linií, popřípadě migraci geneticky definovaných skupin.

V posledních letech se analýza DNA stala účinným pomocníkem genealogů. Přednášky o genetice a genealogii jsou častým tématem nejenom vědeckých konferencí, ale i populárních článků. Mezi genetickými testy dostupnými historikům pátrajícím po ztracených větvích rodinného stromu je v současné době nejpoužívanější analýza Y-chromozomu a mitochondriální DNA. Tyto systémy přenosu dědičné generace vytvářejí nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a mohou být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie.

Otcovská linie

Mateřská linie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření Vašeho vzorku k určení původu předků:

  • původ předků – pomocí určení rodové linie (haploskupiny)
  • kde ve světě žijí osoby se stejným nebo podobným haplotypem (porovnání výsledků testu s údaji v některé z databází testovaných vzorků: www.yhrd.org; www.genebaze.cz)
  • možnost přikoupit detekci známých dědičných chorob a poruch

Analýza 2 a více vzorků k určení příbuznosti:

  • zda mají testovaní jedinci společného předka, tedy zda jsou vůbec příbuzní
  • určení stupně příbuznosti = kolik generací dělí testované jedince (pomocí detekce jednotlivých změn v sekvenci DNA)
  • kolik různých společných předků má testovaná skupina osob (například všichni nositelé stejného příjmení)

 

Všechny články:

Napsat komentář